Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017
Geplaatst door Wouter op 13 oktober 2017 16:24:00

Uitgebreid nieuws
Het Bestuur van Zwem- en Polovereniging De Otters Het Gooi heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op:

Maandag 30 oktober 2017
Aanvang 20:00 uur


De agenda voor de vergadering en de bijbehorende bijlagen is 20 oktober 2017 beschikbaar via de website van de vereniging onder het kopje “Algemeen" en dan "Downloads ➧ Algemeen ➧ Ledenvergadering 2017 ➧ Oktober” of via http://www.deottershetgooi.nl/downloads.php?cat_id=49.

  1. Opening en mededelingen

  2. Herbenoeming penningmeester
    Artikel 12, lid 5 bepaalt dat een bestuurslid na 3 jaar herkiesbaar is. Voorstel van het bestuur is om Gerard Looijen te herbenoemen.

  3. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2016-2017

  4. Begroting 2017-2018

  5. Stand van zaken invulling vacatures

  6. Stand van zaken afdelingen (kort)

  7. Stand van zaken sponsoring

  8. Rondvraag
Indien u verhinderd bent, maar wel graag iets wilt toevoegen aan of vragen heeft over de agenda en de bijlagen, dan kunt u dat tot 25 oktober doen via het emailadres secretariaat@deottershetgooi.nl.

De vergadering wordt gehouden in onze clubruimte het “Drieluik” in Sportcentrum “De Zandzee”. De ingang van deze ruimte vindt u aan de zijkant van het Sportcentrum gelegen aan de Struikheiweg 14 te Bussum.

We hopen velen van u te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur
Z.&P.C. De Otters Het Gooi
Johan Cnossen
Secretaris